"Mỹ nhân bọ cạp" dùng sắc dục làm sụp đổ cả một triều đại

Kể từ ngày có Đát Kỷ, Trụ Vương càng đam mê tửu sắc. Để lấy lòng mỹ nhân, Trụ Vương đã làm vô số điều thất đức, hại dân, hại quân thần trung tín, gây nên sự sụp đổ tất yếu của nhà Thương.

Đát Kỷ nguyên danh là Tô Đát Kỷ, con gái quốc sắc thiên hương của Ký Châu hầu Tô Hộ. Nàng tinh thông cả hội họa, múa bút như mây trôi, vẽ khổng tước rất khéo, thích đọc sách, pha trà và may vá.
Chưa hết, nàng còn có tài nấu ăn tuyệt vời, biết cưỡi ngựa cầm đao và nghệ thuật phòng the nhằm phục vụ cho việc làm Trụ Vương say đắm.
Kể từ ngày có Đát Kỷ, Trụ Vương càng đam mê tửu sắc. Để lấy lòng mỹ nhân, Trụ Vương đã làm vô số điều thất đức, hại dân, hại quân thần trung tín, gây nên sự sụp đổ tất yếu của nhà Thương.

Theo Phan Hoàng/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)