Lời tiên tri linh ứng của Tào Tháo thời Tam Quốc

Tào Tháo là nhà chính trị, quân sự nổi tiếng cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc.

Tư Mã Ý là nhà chính trị, quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ. Có ý kiến cho rằng, vị mưu sĩ họ Tư Mã này vốn là bậc đại trí giỏi ẩn nhẫn và có biệt tài tùy cơ ứng biến. Quan điểm khác lại nhận định rằng, ông thực chất là gian hùng có nhiều quỷ kế đa đoan.
Loi tien tri linh ung cua Tao Thao thoi Tam Quoc
Tuy nhiên, cổ nhân có câu nói, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt sẽ có người giỏi hơn. Mặc dù Tư Mã Trọng Tài là người dã tâm, có tài ẩn nhẫn nhưng Tào Tháo đã sớm nhìn ra con người Tư Mã Ý và hết sức đề phòng. Thậm chí, trước khi qua đời, Tào Tháo đã tiên tri chuẩn xác về tương lai của Tư Mã Ý.
Theo Lịch Sử Trung Quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)