Làm được 2 việc này phúc báo con cháu đời đời dùng không hết

Mặc dù người xưa có dạy: "Phú không quá 3 đời'', nhưng vẫn có nhiều gia đình hưng thịnh cho đến ngàn đời sau.

Ngũ giới, ngũ luân và ngũ phúc

Người xưa thường có câu: "Không ai phú 3 đời'', chính là để lại tiền tài cho con cháu thì dễ, nhưng để lại phúc báo cho con cháu thì khó vô cùng.

Phúc báo cũng là một loại học vấn,bao gồm: Trì năm giới, thủ ngũ luân, hưởng năm phúc. Của cải, phú quý đó chính là tiền tài đủ đầy, địa vị cao sang. Phú chính là bản thân sở hữu tài phú, quý chính là sử dụng tiền tài của bản thân. Đức tốt, chính là tâm tính nhân từ, lương thiện, hơn nữa còn thuận theo tự nhiên.

Lam duoc 2 viec nay phuc bao con chau doi doi dung khong het

Đạo đức tốt, đối ứng với “tín” trong ngũ luân của Nho gia và “không nói dối” trong ngũ giới của Phật giáo. Con người cần phải thủ tín, có sự tin cậy, không nói dối, mới có thể có uy tín tốt trong xã hội, mới được người khác tôn trọng, mới có đức hạnh tốt.

Phúc báo truyền thừa

"Phú không quá 3 đời'', nhưng vẫn có nhiều gia đình hưng thịnh cho đến ngàn đời sau. Lý do là họ biết tâm phải thiện, gia đình tích thiện ắt sẽ có dư giả. Gia đình tích ác thì ắt sẽ có dư tai họa.

Lam duoc 2 viec nay phuc bao con chau doi doi dung khong het-Hinh-2

Do đó, phúc báo có thể truyền lại, nhưng truyền thừa phúc báo cũng là một loại học vấn uyên thâm, nếu bạn nắm chắc nó trong tay thì chắc chắn có thể truyền lại khiến thức này cho con cháu. Như vậy thì con cháu đời sau có nhiều phúc báo, dùng không hết tận.

Trong Kinh Địa Tạng cũng nói: Cung dưỡng cha mẹ có thể đắc vạn phúc náo, cung dưỡng tam bảo cũng có thể được vô lượng phúc báo. Một gia đình thường xuyên hành thiện có thể mang đến nhiều phúc phận cho gia đình. Trong gia đình, cha mẹ càng có sức khỏe tốt thì phúc báo của con cái lại ngày càng gia tăng.

Theo Truy Nguyệt/ Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)