Cách mạng Tháng Tám, thời cơ và vận hội mới

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lịch sử của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Cách đây 75 năm, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi - Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập. Từ đây nhân dân ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân phong kiến trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Có được thành công của Cách mạng Tháng Tám là cả quá trình Đảng đi từ chuẩn bị lực lượng chính trị tới chuẩn bị lực lượng vũ trang, thành lập căn cứ địa cách mạng, tiến hành tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là biểu hiện tập trung nhất của tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập tự do, của ý chí tự lực, tự cường và quyết tâm “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” không trông chờ vào bên ngoài của nhân dân Việt Nam.
Sự phát triển của đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn thịnh như ngày hôm nay là minh chứng sáng rõ cho con đường chân lý xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã chọn. Càng không thể phủ nhận những thành quả, ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám và xa hơn là vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cach mang Thang Tam, thoi co va van hoi moi
Quần chúng cách mạng và tự vệ chiến đấu Hà Nội chiếm Phủ Khâm sai (Bắc Bộ phủ), ngày 19/8/1945. Ảnh: Tư liệu TTXVN 
Thế hệ cha anh đã chứng minh, Cách mạng Tháng Tám nổ ra và thành công không phải là “một sự ăn may”, mà nhờ sự chủ động đề ra chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nhạy bén của Đảng ta, nhờ sức mạnh của sự đoàn kết, quyết hy sinh tất cả để giành độc lập và tự do.
Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Không phải Nhật bại mà bỗng nhiên ta được giải phóng tự do. Chúng ta phải ra sức phấn đấu. Chỉ có đoàn kết, phấn đấu, nước ta mới được độc lập”. Đáp Lời hiệu triệu của Đảng Cộng sản Đông Dương: “Ngày vĩ đại và quyết liệt của dân tộc đã đến. Chúng ta hãy vùng dậy tuốt gươm lắp súng để định đoạt số phận của mình. Chúng ta quyết thắng và sẽ thắng”, cả dân tộc Việt Nam đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám long trời lở đất!
75 năm đã trôi qua, ngày nay, nước ta đang bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm (2021-2025) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) trong bối cảnh thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu rộng chưa từng thấy trong gần một thế kỷ qua do đại dịch COVID–19 gây ra cộng với tác động từ chiến tranh thương mại, chủ nghĩa bảo hộ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn về mọi mặt. Đó là chưa kể những cuộc xung đột, tranh chấp lãnh thổ, trong đó có biển Đông, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống nảy sinh ngày càng nhiều về số lượng, phức tạp về tính chất cũng như những xáo động chính trị - xã hội ở nhiều quốc gia, sự chống phá các thế lực thù địch trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng...
Trước những thời cơ và vận hội mới, theo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nhân tố quyết định đối với tương lai của dân tộc chính là điều Bác Hồ nhiều lần nhấn mạnh: “Phải trông vào thực lực!”. Thực lực nói ở đây không chỉ hàm ý sức mạnh vật chất về kinh tế và quốc phòng – an ninh mà còn bao gồm nhiều nhân tố tạo nên cái gọi là “sức mạnh mềm”. Đó là tính chính nghĩa, hợp lòng người, thuận thời đại của sự nghiệp chúng ta theo đuổi; đó là ý chí quật cường và tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của toàn dân tộc; đó là đường lối đúng đắn về đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước đã được thử thách qua suốt chiều dài lịch sử; đó là vị thế quốc tế và sự tin cậy của bạn bè quốc tế đối với nhân dân ta, đất nước ta.
“Hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển vẫn là khát vọng của các dân tộc và lợi ích của mọi quốc gia; hội nhập kinh tế, hợp tác đa phương vẫn là ý nguyện của đại đa số các nước. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển”, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan khẳng định.
Ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại, sức sống mãnh liệt của Cách mạng Tháng Tám suốt 75 năm vẫn được giữ gìn và ngày càng lan tỏa. Trách nhiệm của những người Việt Nam yêu nước chân chính trước hết là phải hiểu đúng, nhận thức rõ, giá trị, tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám là không thể phủ nhận! Qua đó, thế hệ trẻ càng tự hào về những thành tựu to lớn, những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong suốt dòng chảy lịch sử dưới sự lãnh đạo của Ðảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Khí thế, tinh thần và những bài học từ Cách mạng Tháng Tám vẫn đang tiếp thêm sức mạnh cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta trên hành trình với những thời cơ, thách thức và vận hội mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Theo Đỗ Nga/Báo Công Thương

>> xem thêm

Bình luận(0)