XUNG ĐỘT ISRAEL - PALESTINE

Xung đột Israel - Palestine đã bắt đầu từ giữa thế kỷ 20 và tới nay đang ngày càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.