Xì-căng-đan Tai Tiếng Tại Citibank

Cập nhật các tin bài liên quan những sự cố tai tiếng tại Ngân hàng Citibank. Ngân hàng Citibank liên tục dính các xì-căng-đan khiến khách hàng mất dần niềm tin như: bị khách tố báo nợ khách khi họ chưa kích hoạt thẻ, thu phí khống phải bồi thường 700 triệu USD...

Xì căng đan đầy tai tiếng tại Ngân hàng Citibank

Xì căng đan đầy tai tiếng tại Ngân hàng Citibank

(Kiến Thức) - Dù là nhà băng nước ngoài có tài sản lớn tại Việt Nam nhưng thời gian gần đây Ngân hàng Citibank liên tục để xảy ra các sự cố đáng tiếc khiến khách hàng nghi ngại.