Xì-căng-đan Tai Tiếng Tại Citibank

Cập nhật các tin bài liên quan những sự cố tai tiếng tại Ngân hàng Citibank. Ngân hàng Citibank liên tục dính các xì-căng-đan khiến khách hàng mất dần niềm tin như: bị khách tố báo nợ khách khi họ chưa kích hoạt thẻ, thu phí khống phải bồi thường 700 triệu USD...