Trấn Thành Bị Cấm Sóng Trên Đài Vĩnh Long

Trấn Thành bị cấm sóng trên đài Vĩnh Long theo đó các game show có sự xuất hiện của Trấn Thành bị ngừng phát sóng. Phản ứng của Trấn Thành khi bị cấm cửa để hạn chế hài nhảm.