TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

CẬP NHẬT TẤT CẢ THÔNG TIN, HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC, CHỈ ĐẠO CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Toàn văn Tuyên bố chung giữa Việt Nam-Cuba

Toàn văn Tuyên bố chung giữa Việt Nam-Cuba

Hai nhà Lãnh đạo tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Cuba; là biểu tượng của thời đại và là tài sản vô giá của hai Đảng và nhân dân...