Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Lào, Campuchia

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video về sự kiện Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Lào, Campuchia...

Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia

Tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia

Trong 2 ngày 25, 26/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Việt Nam đã thăm thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.