Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video vụ Thứ trưởng Cao Quốc Hưng bị đề nghị kỷ luật, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, sai phạm Thứ trưởng Cao Quốc Hưng , trách nhiệm Thứ trưởng Cao Quốc Hưng ...

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng liên quan gì sai phạm Sabeco?

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng liên quan gì sai phạm Sabeco?

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã ký công văn trả lời khi cho rằng việc thoái vốn của Tổng Công ty Sabeco trong nhóm cổ đông Công ty Sabeco Pearl là phù hợp.