Thiên Ngọc Minh Uy Giả Chết "Thoát Xác"

Cập nhật thông tin Công ty Thiên Ngọc Minh Uy bị rút giấy phép hoạt động; Những sai phạm của công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy; Hoạt động của Thiên Ngọc Minh Uy sau khi bị rút giấy phép.