Tết Xưa và Nay

Tin tức, hình ảnh, video về Tết xưa và nay ở Việt Nam. Những sự thay đổi, khác biệt giữa Tết xưa và nay. 

Lời chúc tụng năm mới qua tranh dân gian

Lời chúc tụng năm mới qua tranh dân gian

Trong bộ sưu tập tranh Tết do Maurice Durand sưu tầm từ năm 1940 ở Hà Nội, một số lượng đáng kể tranh chúc tụng, thể hiện ước vọng của nhân dân cho năm mới an lành, thịnh vượng.