Tasco Kinh Doanh Thua Lỗ

Cập nhật thông tin Công ty CP Tasco kinh doanh thua lỗ; Lợi nhuận của Tasco giảm lao dốc như thế nào? Soi các dự án bất động sản và BOT của Tasco.