Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam Petrolimex

Thông tin cập nhật về Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex; thông tin về lợi nhuận của Tập đoàn Xăng dầu, kế hoạch phát triển kinh doanh của Petrolimex.

Lộ lãi khủng của ông lớn Petrolimex

Lộ lãi khủng của ông lớn Petrolimex

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Petrolimex lãi trước thuế tới hơn 3.766 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2014.