Tập đoàn Vingroup

Tin bài mới nhất về hoạt động của Tập đoàn Vingroup, sự phát triển của Vingroup cũng như thông tin nội bộ của doanh nghiệp.

Vingroup trao tặng 300 suất học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước

Vingroup trao tặng 300 suất học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Vingroup trao học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao cho đất nước.