Tập đoàn Sun Group

Tin bài mới nhất về hoạt động của Tập đoàn Sun Group, sự phát triển của Sun group cũng như thông tin nội bộ của doanh nghiệp.

Sun Secret Valley thiết lập tiêu chuẩn mới của BĐS thương mại kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp

Sun Secret Valley thiết lập tiêu chuẩn mới của BĐS thương mại kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp

Giới đầu tư đang tìm kiếm những loại hình sản phẩm bất động sản mới, thương mại kết hợp nghỉ dưỡng tinh tế đang còn thiếu tại Bãi Dài, Phú Quốc.