Sở Y tế Vĩnh Long có dấu hiệu bất thường đấu thầu Gói vật tư y tế 2020 - 2021

Một trong số nhà thầu tham gia gói đấu thầu vật tư y tế giai đoạn 2020-2021 do Sở Y tế Vĩnh Long làm chủ đầu tư, đặt nghi vấn rằng, phía Sở có gì đó “không trong sáng”, “tạo điều kiện”, chỉ định ngầm một nhà thầu trúng thầu khi có sự “sắp xếp” các nhóm hàng đấu thầu không theo “mảng miếng”, bất quy tắc?

LS Trương Quốc Hoè: “Sở Y tế Vĩnh Long đấu thầu gói VTYT 2020-2021 trái pháp luật“

LS Trương Quốc Hoè: “Sở Y tế Vĩnh Long đấu thầu gói VTYT 2020-2021 trái pháp luật“

“Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã căn cứ vào văn bản nào khác do Bộ Y tế ban hành để xây dựng hồ sơ mời thầu, hay thực chất đây là hành vi cố ý làm trái quy định của pháp luật nhằm tạo lợi thế cho một nhà thầu nào đó?”, luật sư Trương Quốc Hòe nghi vấn.