Siêu doanh nghiệp 144 nghìn tỷ

Thông tin mới và cập nhật nhất về Siêu doanh nghiệp 144 nghìn tỷ mới được thành lập. Đăng ký sai, doanh nghiệp bị xử lý thế nào?