Phan Huyền Thư Đạo Thơ

Cập nhật tin tức 24h vụ nhà thơ Phan Huyền Thư đạo thơ. Thu hồi giải thưởng của Phan Huyền Thư sau lùm xùm Phan Huyền Thư đạo thơ Phan Ngọc Thường Đoan.