Nóng "biệt phủ" của con gái Phó Thống đốc ngân hàng

Xôn xao biệt phủ của con gái Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Con gái nguyên phó thống đốc ngân hàng đã có 3.000m2 đất khi mới 19 tuổi