Nguyễn Mạnh Hùng

Thông tin, hình ảnh, video ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Chân dung thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. Thành tích của ông Nguyễn Mạnh Hùng trước khi được giao quyền Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông.