NGÀY QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12

Thông tin, hình ảnh, video về Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12; Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12.