Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12

Thông tin, hình ảnh, video về Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12; Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12.

Hình ảnh oai hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau 75 năm xây dựng, phát triển

Hình ảnh oai hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau 75 năm xây dựng, phát triển

75 năm sau Ngày thành lập, Quân đội Nhân dân Việt Nam đang từng bước xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu và sẵn sàng bảo vệ tổ quốc trong mọi tình huống.