Mưa Sao Băng

Thông tin, hình ảnh, khám phá và các cách quan sát mưa sao băng Perseids, một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm. Những người yêu thiên văn Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng trận mưa sao băng Perseus từ tối 12 đến sáng 13/8.