KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Thông tin mới và cập nhật nhất về Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV. 

Tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội...

Chân dung Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Chân dung Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Ngày 1/4, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Hôm 1/4, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Phó...

Quốc hội khóa XIV có 3 Phó Chủ tịch mới

Quốc hội khóa XIV có 3 Phó Chủ tịch mới

Sáng nay (1/4), với đa số phiếu tán thành, Quốc hội khoá XIV bầu các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải làm Phó Chủ tịch Quốc hội.