Isuzu Long Biên bị tố hành hung khách hàng

Cập nhật thông tin, hình ảnh mới nhất về Isuzu Long Biên bị tố hành hung khách hàng, cũng như tình trạng sức khỏe, thương tật của khách hàng bị nhân viên Isuzu Long Biên hành hung.