Hà Nội đưa người chết vào Ban Chỉ đạo ATTP

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video vụ Hà Nội đưa người chết vào Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm, Hà Nội, Người chết ở trong Ban an toàn thực phẩm Hà Nội

Người chết trong Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm Hà Nội: Chi cục ATTP “đá” trách nhiệm sang Báo Hà Nội Mới?

Người chết trong Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm Hà Nội: Chi cục ATTP “đá” trách nhiệm sang Báo Hà Nội Mới?

"Việc cho cả tên người chết vào Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm TP Hà Nội là do Chi cục chưa nhận được danh sách nhân sự từ Báo Hà Nội Mới gửi sang”, ông Trần Ngọc Tụ - Chi cục trưởng Chi cục ATTP lại "đá bóng trách nhiệm"?