Đường Sắt Trên Cao

Hình ảnh tin tức cập nhật chính xác nhất về tuyến đường săt trên cao Cát Linh- Hà Đông

Kéo dài đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Chỉ là quy hoạch, chưa lập dự án?

Kéo dài đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Chỉ là quy hoạch, chưa lập dự án?

Báo cáo của Chính phủ gửi tới Quốc hội cho biết, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ được đầu tư thêm đoạn Hà Đông - Xuân Mai với chiều dài khoảng 20km.