Dự Án 1A Láng Hạ Thành Bãi Trông Giữ Xe

Cập nhật các bài viết, hình ảnh về dự án 1A Láng Hạ thành bãi trông giữ xe. Vì sao dự án 1A Láng Hạ thành bãi trông giữ xe, nguyên do dự án này chậm tiến độ, cơ quan chức năng, giới luật sư và chủ đầu tư nói gì?