Đại gia Lê Phước Vũ lên núi ở ẩn

Cập nhật thông tin Đại gia Lê Phước Vũ lên núi ở ẩn; chi tiết tình hình kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen sau khi ông Vũ biến mất; Soi nợ khủng của Tập đoàn Hoa Sen