Đại Biểu Quốc Hội

Cập nhật thông tin online chính xác nhất về những sai pham của các đại biểu quốc hội suốt thời gian qua

Cần người thực tài vào Quốc hội

Cần người thực tài vào Quốc hội

"Cơ chế bầu cử, cơ cấu, tuổi tác... làm cho có những người vào Quốc hội chỉ cho đủ thành phần theo cơ cấu, chứ chưa thực sự có đóng góp mang dấu ấn cá nhân".