Công ty Phi Thanh Vân quảng cáo mỹ phẩm "chui"

Cập nhật thông tin, diễn biến vụ việc Công ty Phi Thanh Vân quảng cáo mỹ phẩm chui; Kết luận của cơ quan chức năng về sai phạm của Công ty mỹ phẩm Phi Thanh Vân; Công ty Phi Thanh Vân sẽ bị xử phạt thế nào?