Công ty mía đường Sơn La gây ô nhiễm

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video vụ Công ty mía đường Sơn La gây ô nhiễm, Công ty mía đường Sơn La gây ô nhiễm  môi trường, sai phạm tại Công ty mía đường Sơn La...

Bị tố gây ô nhiễm môi trường Công ty mía đường Sơn La nói gì?

Bị tố gây ô nhiễm môi trường Công ty mía đường Sơn La nói gì?

Ông Nguyễn Văn Tài - Giám đốc sản xuất Công ty CP mía đường Sơn La cho biết việc màu nước suối đổi màu đen kịt, bốc mùi hôi thối có phải do nhà máy hay không thì chúng tôi cũng đang “nhờ” các cơ quan chức năng xác định.