Cổ vật

Những tin, bài, hình ảnh giá trị về các cổ vật ở khắp nơi trên thế giới. Cùng khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử, quá trình tìm kiếm... của những hiện vật cổ xưa này.

Tận mục ba bảo vật Chăm Pa vô giá ở Đà Nẵng

Tận mục ba bảo vật Chăm Pa vô giá ở Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng là nơi đang lưu giữ ba tác phẩm nghệ thuật quý giá của vương quốc Chăm Pa cổ, đã được công nhận là Bảo vật quốc gia của Việt Nam....