Cổ vật

Những tin, bài, hình ảnh giá trị về các cổ vật ở khắp nơi trên thế giới. Cùng khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử, quá trình tìm kiếm... của những hiện vật cổ xưa này.

Chi tiết rùng mình về món bảo vật “quỷ dị” nhất trong Tử Cấm Thành

Chi tiết rùng mình về món bảo vật “quỷ dị” nhất trong Tử Cấm Thành

Ghế rồng là một trong những bảo vật quỷ dị còn lưu lại trong Cố Cung (Tử Cấm Thành). Đặc biệt, ngai vàng của bậc đế vương nằm trong điện Thái Hòa đã từng có 3 nhân vật nổi tiếng chết bởi nó.