Cổ vật

Những tin, bài, hình ảnh giá trị về các cổ vật ở khắp nơi trên thế giới. Cùng khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử, quá trình tìm kiếm... của những hiện vật cổ xưa này.

Sức mạnh siêu nhiên thanh kiếm huyền thoại của hoàng đế La Mã

Sức mạnh siêu nhiên thanh kiếm huyền thoại của hoàng đế La Mã

(Kiến Thức) - Hoàng đế La Mã Charlemagne sở hữu thanh kiếm huyền thoại Joyeuse và sử dụng nó trong nhiều cuộc chinh phạt. Thanh bảo kiếm này góp phần không nhỏ vào những chiến thắng lẫy lừng của hoàng đế Charlemagne. Tương truyền, Joyeuse sáng chói hơn cả Mặt trời và có thể làm mù mắt kẻ địch.