Chung Cư Sun Square

Thông tin chi tiết về chung cư Sun Square; Những bất cập ở chung cư Sun Square 21 Lê Đức Thọ khiến cư dân bức xúc; Chủ đầu tư Thăng Long UDIC nói gì về những nhược điểm của chung cư Sun Square. 

Chuyên gia nói gì về bất cập ở Sun Square của Đô Thị Thăng Long?

Chuyên gia nói gì về bất cập ở Sun Square của Đô Thị Thăng Long?

Xung quanh câu chuyện ở chung cư Sun Square, chuyên gia cho rằng người dân có nhiều cách để "ép" chủ đầu tư phải thực hiện đúng cam kết như đã được phê duyệt, để đảm bảo quyền lợi của cư dân.