CHỦ TỊCH PHƯỜNG LONG BIÊN BỊ TỐ ĐÁNH BẠC

CẬP NHẬT THÔNG TIN VỤ CHỦ TỊCH PHƯỜNG LONG BIÊN BỊ TỐ ĐÁNH BẠC, CHỦ TỊCH PHƯỜNG LONG BIÊN BỊ TỐ ĐÁNH BẠC NGÀY 7/8...

Chủ tịch P.Long Biên “không đánh bạc ngày 7/8“: Ngày khác thì sao?

Chủ tịch P.Long Biên “không đánh bạc ngày 7/8“: Ngày khác thì sao?

Mặc dù ông Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch UBND phường Long Biên phủ nhận nội dung "tố" đánh bạc ngày 7/8, nhưng cơ quan chức năng cũng cần phải làm rõ ông Hùng có hành vi đánh bạc trước đó hay không?