Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video về sự kiện đau buồn Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Chủ tịch nước từ trần, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mất...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng

Với 63 tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Đại Quang đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.