Cà phê Wake-up của Vinacafe bi thu hồi tại Mỹ

Cập nhật thông tin Cà phê Wake-up của Vinacafe bi thu hồi tại Mỹ; Vinacafe phản ứng thế nào trước thông tin cà phê Wake-up bị thu hồi; Những vụ scandal của sản phẩm Vinacafe.