Bầu Cử Tổng Thống Pháp 2017

Bầu cử tổng thống Pháp 2017 có kết cục chưa từng có, với việc 2 đảng lớn bị loại và ứng viên "chầu rìa" lọt vào vòng 2.