Bảo Tín Minh Châu Bán Nhầm Vàng Cho Khách

Cập nhật các tin bài liên quan đến vụ việc Bảo Tín Minh Châu bán nhầm vàng cho khách. Gia đình chị P.L phản ánh mua kiềng vàng 7 chỉ tại Bảo Tín Minh Châu nhưng khi đem bán trọng lượng chỉ có 6 chỉ. DN kiểm tra và phát hiện có 2 trường hợp bán nhầm vàng cho khách.