5 Hành Tinh Thẳng Hàng Ở Việt Nam

Hiện tượng thiên văn cực kỳ hiếm gặp, ngũ tinh hội tụ – tức 5 hành tinh xếp thẳng hàng xảy ra từ 20/1/2016 và kéo dài đến 20/2/2016. Đặc biệt, người yêu thiên văn có thể quan sát 5 hành tinh xếp thẳng hàng ở Việt Nam.