27 phi công Pakistan bị tạm đình chỉ bay

Cập nhật thông tin liên quan vụ 27 phi công Pakistan bị tạm đình chỉ bay tại Việt Nam.