PVFCCo chi trả cổ tức 50% bằng tiền mặt

Ngày 23/6, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

PVFCCo chi tra co tuc 50% bang tien mat
 PVFCCo tổ chức thành công ĐH đồng cổ đông năm 2022.
Tham dự phiên họp, về phía Công ty mẹ - Cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN có Phó Tổng giám đốc PVN Lê Xuân Huyên. Về phía PVFCCo có các ông, bà trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho hơn 73% số cổ phần có quyền biểu quyết cùng đại diện Công ty TNHH Deloite Việt Nam - đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của PVFCCo.
Ban Quản trị, Kiểm soát và Điều hành PVFCCo đã trình bày các báo cáo như: Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT, Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo thù lao, lương thưởng năm 2021 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và kế hoạch năm 2022…
Lãnh đạo PVFCCo cũng trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định về Quy chế/Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ; Tờ trình về đăng ký bổ sung một số ngành nghề kinh doanh; Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ TCT; Tờ trình về các nội dung định hướng, mục tiêu và chiến lược phát triển TCT.....
Năm 2021, PVFCCo cũng như các doanh nghiệp khác phải đối mặt với các khó khăn từ đại dịch Covid-19, chuỗi cung ứng đứt gãy; tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất kinh doanh tăng vọt. Tuy vậy, do có sự chuẩn bị kỹ càng, PVFCCo đã ứng phó linh hoạt và hiệu quả với các khó khăn, kịp thời nắm bắt thời cơ, nhờ đó đạt kết quả SXKD, doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra. Với kết quả SXKD tích cực này, ĐHĐCĐ đã thông qua mức chi cổ tức 50% bằng tiền mặt cho năm 2021.
6 tháng đầu năm 2022, PVFCCo tiếp tục duy trì hoạt động SXKD hiệu quả. Vì vậy, năm 2022, PVFCCo đặt kế hoạch doanh thu ở mức 17.239 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.130 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với năm 2021, và đặc biệt giữ mức chia cổ tức 50% như năm 2021.
Các cổ đông đã tích cực đóng góp các ý kiến, đặt câu hỏi, hiến kế và Đoàn chủ tịch phiên họp cũng đã cập nhật thông tin, trả lời các vấn đề mà các cổ đông quan tâm về: nguồn khí và giá khí; tình hình triển khai, hiệu quả các dự án đầu tư; việc lập kế hoạch và các giải pháp đưa ra để hoàn thành kế hoạch 2022; thoái vốn tại các công ty con và các công ty liên doanh/liên kết….
Thay mặt PVN, Phó Tổng giám đốc Lê Xuân Huyên biểu dương và đánh giá cao kết quả mà PVFCCo đã đạt được trong năm 2021. Mặt dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoành hành nhưng PVFCCo đã nỗ lực trong phòng chống dịch, năng động trong tổ chức SXKD, đạt được doanh thu, lợi nhuận tốt nhất từ trước đến nay.
Phó Tổng giám đốc PVN khẳng định, với tư cách là Công ty mẹ và là cổ đông lớn, PVN cam kết luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho PVFCCo hoạt động ổn định trong dài hạn, mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông. Ông nhấn mạnh sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông là động lực để PVFCCo tiếp tục phát triển hơn nữa. Đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo của PVFCCo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông trong phiên họp để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.
Thay mặt Ban Quản trị và CBCNV, ông Hoàng Trọng Dũng - Chủ tịch HĐQT PVFCCo trân trọng cảm ơn đến PVN và các cổ đông đã tham dự, đóng góp ý kiến và rất quan tâm chia sẻ về hoạt động của PVFCCo. Trên cơ sở các nội dung và các ý kiến đóng góp, Ban Quản trị, điều hành và người lao động của PVFCCo sẽ quyết tâm, nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ để hoàn thành nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao phó.
Trần Thị Sánh

>> xem thêm

Bình luận(0)