PV GAS thực hiện tốt các mục tiêu an toàn

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, duy trì vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí.

Năm 2022, PV GAS đưa vào vận hành các dự án trọng điểm như kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải, xe bồn LNG và đường dẫn khí Thị Vải - Phú Mỹ vào vận hành/khai thác sẽ làm phát sinh những rủi ro mới do sản phẩm LNG lần đầu tiên được đưa vào sử dụng tại Việt Nam cũng như tăng thêm khối lượng công việc vận hành và BDSC trong sản xuất kinh doanh.
Trước tình hình đó, PV GAS đặt mục tiêu tập trung tối đa mọi nguồn lực, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra, duy trì thực hiện vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí; Tổ chức kinh doanh hiệu quả, linh hoạt, nhạy bén với những biến động của thị trường; Thi đua lao động sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất; kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất lao động. Trong đó, an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu, song song cùng nhiệm vụ SXKD.
Với quyết tâm hành động như trên, cùng với những khó khăn, thách thức trong công tác an toàn trong năm 2022, PV GAS quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao công tác an toàn, trong đó có 3 giải pháp chủ yếu: Ứng phó linh hoạt thích ứng với dịch bệnh Covid – 19; các giải pháp về quản lý và các giải pháp về kỹ thuật.
PV GAS tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, PV GAS tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vaccine các mũi tăng cường, nhắc lại theo các khuyến cáo của Bộ Y tế cho CBCNV.
PV GAS thuc hien tot cac muc tieu an toan
 Lãnh đạo PV GAS kiểm tra công tác ATSKMT ở từng chương trình, dự án.
Về công tác quản lý an toàn, chất lượng, môi trường, PV GAS duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng - Môi trường, đồng thời triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn công nghệ PSM tại các đơn vị vận hành công trình khí phức tạp về công nghệ (KVT, KĐN, KCM, KHP) nhằm góp phần nâng cao công tác quản lý an toàn trong hoạt động. Duy trì việc vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh, an toàn các công trình khí hiện hữu, công trình/dự án mới đưa vào vận hành; Tiêu thụ, cung cấp khí và các sản phẩm khí tối đa cho khách hàng; Tăng cường phát triển, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ khí/LNG và các sản phẩm khí.
Với dự án Kho chứa LNG 1 triệu tấn Thị Vải, PV GAS sẽ tăng cường phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo tiến độ thi công lắp đặt, chạy thử Dự án an toàn; Chuẩn bị các thủ tục liên quan, các quy định an toàn; quy trình vận hành để tiếp nhận vận hành an toàn, hiệu quả dự án. Bên cạnh đó, TCT phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng các quy chuẩn liên quan đến lĩnh vực LNG làm cơ sở trong việc triển khai, quản lý, đảm bảo an toàn cho các công trình khí của PV GAS trong tương lai.
PV GAS cũng rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với các văn bản của nhà nước; Ban hành quy định quản lý an toàn trong TCT, trong đó quy định trách nhiệm, tăng cường phân cấp cho các đơn vị tự chịu trách nhiệm trong công tác an toàn;
Nhằm góp phần đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và tin cậy trong các hoạt động cốt lõi, TCT sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá bổ sung theo chuyên đề tại các đơn vị, cơ sở có yếu tố rủi ro cao,… có sự tham gia của các kỹ sư đầu ngành; Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, hội thảo giữa các đơn vị trong TCT về hệ thống quản lý an toàn để các đơn vị thành viên có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; Hoàn thiện việc xây dựng và triển khai văn hoá an toàn trong toàn PV GAS.
Đối với các giải pháp về kỹ thuật, PV GAS sẽ hoàn thành việc trình và phê duyệt sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại QCVN 01:2016/BCT; Hoàn thiện dự thảo trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy chuẩn xe bồn LNG; Rà soát ban hành các quy định cho các công việc rủi ro cao như: tải cẩu cho phép, tiêu chuẩn thiết bị điện sử dụng trong công trình khí; Hoàn thành cập nhật tọa độ các đường ống dẫn khí dưới biển vào Phần mềm giám sát tàu cá của Tổng cục thủy sản và cấp quyền sử dụng phần mềm này để kiểm soát hành lang an toàn đường ống biển.
Phát huy thành quả 32 năm qua, CBCNV toàn PV GAS quyết liệt hành động với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao để đảm bảo tốt công tác An toàn – Chất lượng – Môi trường, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao. 
Trần Thị Sánh

>> xem thêm

Bình luận(0)