Lịch sử sự sống: Quang hợp có trước hô hấp

(Kiến Thức) - Vào thời điểm tiến hóa sơ khai của sự sống, khí quyển của Trái Đất chứa rất ít oxy hoặc hoàn toàn không có oxy tự do. 

Hỏi: Quang hợp khác hô hấp, vậy hoạt động nào xuất hiện trước? - Nguyễn Hải Xuân (Gia Lâm, Hà Nội).
 
PGS.TS Lưu Đức Hải, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Lịch sử địa chất đã chứng minh rằng, quang hợp xuất hiện trước khi có sự xuất hiện hô hấp bằng không khí. 
Vào thời điểm tiến hóa sơ khai của sự sống, khí quyển của Trái Đất chứa rất ít oxy hoặc hoàn toàn không có oxy tự do. 
Các sinh vật lúc bấy giờ lấy năng lượng sống từ các phản ứng tỏa nhiệt khác. Một số vi khuẩn yếm khí ngày nay đang tiếp tục hoạt động theo cơ chế này. Ví dụ, vi khuẩn nitơ lấy năng lượng bằng cách phân hủy muối nitrat thành nitrit...  
PV (ghi)

Bình luận(3)

Minh Hiền

Bộ bộ kinh tâm

Bởi vì trước đó, tất cả các sinh vật tồn tại là thực vật mà, cho nên quang hợp để sống là điều dễ hiểu thôi.

Minh Hiền

Bình

Quang hợp và hô hấp là 2 quá trình phụ thuộc lẫn nhau.

Minh Hiền

Miss Lee

Với quá trình hô hấp, nguyên liệu là C6H12O6 + O2; chất thải ra là CO2 và năng lượng. Với quang hợp, nguyên liệu là CO2, H2O với xúc tác là ánh sáng, sản phẩm thải ra là O2 và hơi nước. Hô hấp sử dụng O2 của quang hợp, quang hợp lấy CO2 của hô hấp.