Giải mã sát khí vô hình trong phong thủy

Giải mã sát khí vô hình trong phong thủy

Những sát khí trong phong thủy được coi là có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tư duy của con người, tuy nhiên không phải ai cũng biết ảnh hưởng đó là gì.