Cho tiêm kích Mirage về hưu, Pháp có gì thay thế?

Cho tiêm kích Mirage về hưu, Pháp có gì thay thế?

(Kiến Thức) - Sau 30 năm phục vụ Không quân Pháp, đã tới lúc Paris cho toàn bộ các chiến đấu cơ Mirage 2000 của Không quân nước này về nước. Nhằm tái trang bị lại lực lượng không...