Hoàng Anh Gia Lai lại bị phạt 85 triệu đồng

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) vừa bị Sở giao dịch chứng khoán TP HCM ban hành quyết định xử phạt 85 triệu đồng, do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai).
 Lĩnh vực nuôi bò của Hoàng Anh Gia Lai gặp không ít khó khăn những năm gần đây.
 Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai số tiền 85 triệu đồng theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Nguyên nhân Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai bị phạt số tiền trên, theo Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là do công ty này đã có hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai đã không báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch (Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, tổ chức có liên quan đến Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HNG), không thực hiện báo cáo kết quả giao dịch bán 14.202.500 cổ phiếu HNG từ ngày 15/2/2016 đến ngày 19/2/2016).
Minh Hiếu

Bình luận(0)