Chữa rối loạn tiền đình bằng Đông y

Chữa rối loạn tiền đình bằng Đông y

Rối loạn tiền đình gặp ở mọi lứa tuổi. Đôi khi chỉ có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, nhưng có lúc nặng khiến bệnh nhân quay cuồng, không đi lại, lao động được.