Bạn trai tôi hay đòi hỏi chuyện ấy

Bạn trai tôi hay đòi hỏi chuyện ấy

Bạn trai viện cớ đủ thứ để không nhắn tin cho tôi và mỗi lần gặp đều chỉ rủ tôi đi nhà nghỉ chứ không hẹn hò cafe, xem phim như trước.