Ở nước ngoài, chó thả rông bị xử lý thế nào?

Ở nước ngoài, chó thả rông bị xử lý thế nào?

(Kiến Thức) - Trước nguy cơ bị chó thả rông tấn công, một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã thực hiện một số giải pháp để xử lý vấn đế này. Theo đó, có nước đã thành...

Ảnh: Những chiến khuyển anh hùng trong Thế chiến I

Ảnh: Những chiến khuyển anh hùng trong Thế chiến I

Từ diệt chuột trong chiến hào đến tìm kiếm người bị thương, cảnh giới quân đội trước kẻ thù, loài chó đã phục vụ trung thành bên cạnh những binh sỹ và bác sỹ quân y trong Chiến...